Тези дни тече подготовка за представяне на проект “Семехранилище – Земехранилище” в рамките на Независим фестивал за Свободна размяна на семена, разсади и фиданки.

Проектът ще бъде представен с подкрепа от семебанките на Дарма Дар, Дарма Санга и сдружение Натуралистично

Боб от Непал

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *