Проведе се първа прожекция от на проект Пътуващо Кино /съсферен проект на сферите Образование и Наука и Изкуство и Култура/ в рамките на Analema fest vol.2.
Прожектира се норвежкият филм “Последователите на сърцето”.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *