На 14ти октомври се проведе фестивал „Неизказани истории“ по проект „По горното поречие на Канина река“ в село Лещен, община Гърмен. Той включва представяне на местни занаяти, изкуства и обичай. Участие взеха селата Лещен, Горно Дряново и Ковачевица. Като активни дейци в региона бяха поканени и проектите “СтеноВезане” и “Мандали от Лимец”, които да представят изкуството на шевиците и автентичното месене на квасен лимецов хляб.

Основен фокус бяха разбира се пак децата, които се впуснаха в рисуване на шевици и месене на хляб, без допълнителна мотивация.

От една страна се рисуваха платна с канатици и елбетици, а от друга се замесваше лимецово тесто с квас.Всичко това бе съпроводено от автентичните изпълнения на местни фолклористи, което създаде уникален по рода си процес в който децата се чувстваха адекватно обогатени.


Прояви се уникална възможност тези занаяти да бъдат предадени в ръцете на новото поколение, което да сътворява бъдещето към Свобода, чрез красота, сила, здраве и осъзнатост.
Това е поредното доказателство за устойчивото разгръщане на Синегрийния ефект и Силата, която стои зад него

Благодарарността към екипите на проектите, които служат в тези благородни процеси, е всеобща!

Следващата подобна акция се очертава да се случи на втората Балканска Синергийна Конференция в Турция 24-26.11.2023, затова следете новините за нови подвизи.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *